ثبت سفارش انجام پروژه های دانشجویی

نام نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ایمیل (الزامی)

رشته

مقطع تحصیلی

موضوع

مبلغ پیشنهادی برای انجام پروژه

مدت زمان لازم برای انجام پروژه

توضیحات پروژه

درصورتی که بنابه هردلیلی فایل آپلود نگردید به صورت مستقیم آن را به ایمیل "raz24@chmail.ir" ارسال کنید.