جروه ریاضی و آمار مقدماتی در ۵۹ صفحه مناسب جهت شرکت در آزمون­های استخدامی برای کلیه­ ی مقاطع میباشد. این جزوه شامل نکات ضروری و بسیار مهم است که در صورت کمبود زمان برای آمادگی در آزمون­های استخدامی، میتوانید در کمترین زمان آمادگی لازم را بدست آورید. در این جزوه تمامی نکات مربوط به مباحث مورد نیاز گرد آوری شده. این جزوه شامل مباحث زیر میباشد:

مباحث ریاضیات

 1. مجموعه ها
 2. توان و رادیکال
 3. چند جمله ای وعبارات گویا
 4. معادلات
 5. تصاعد عددی و هندسی
 6. لگاریتم
 7. اتحاد­ها
 8. تابع
 9. قضایای حد و پیوستگی
 10. مشتق
 11. انتگرال و کاربرد انتگرال
 12. دنباله و سری
 13. معادلات دیفرانسیل
 14. اعداد مختلط
 15. مختصات خط و نقطه، بردار و ماتریس

مباحث آمار مقدماتی

 1. آمار توصیفی
 2. همبستگی
 3. احتمالات

 

برای دانلود کلیک کنید

30,000 ریال – خرید