جزوه (دست نویس) درس روش تولید رشته مهندس صنایع ، که شامل توضیحاتی در مورد انواع روشهای تراشکاری ، تفاوت های نورد گرم و سرد ، فورجینگ ، آهنگری از لحاظ دما و تفاوت های ریخته گری و فورجینگ ، توضیحاتی در مورد دستگاه فرز و اره های  فلکه ای و افقی بر و اره پروفیل بر میباشد و همچنین شامل توضیحاتی در مورد برش یلاسما بوده. در این جزوه به مباحثی همچون انواع سنگ های انگشتی ، قلاویز و حدیده کاری و برقو کاری ، تمیز کاری انواع قالب صنعتی ، هاب زنی ، CNC ، و چگونگی ایجاد قوس الکتریکی و نگهداری آن و انواع روشهای جوشکاری از جمله MiG و TiG و غیره است.جزوه مربوط به استاد خشایار دیبار میباشد.

20,000 ریال – خرید