این مجموعه شامل سوالات گردآوری شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم است. سوالات مهم و تکراری که در آزمونهای قبلی شهرداری، آموزش و پرورش، بانک ها، سازمانها و وزارتخانه ها آمده است.

محتویات:

شما با خرید این مجموعه یک فایل zip دریافت می کنید که داخل آن ۸ فایل PDF است.

 این ۶ فایل شامل بیش از ۱۷۰۰ سوال مهم آزمون های استخدامی در دروس زیر است:

۲۶۵ سوال هوش استخدامی+پاسخنامه

۳۱۵ سوال دانش کامپیوتر + پاسخنامه

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۴۵۰ سوال ریاضیات و آمار + پاسخنامه
۳۲۵ سوال معارف+پاسخنامه

جزوه عقیدتی سیاسی آزمون های استخدامی

جزوه قانون اساسی

گران نخرید

(قیمت این محصول در فروشگاه های مشابه حداقل ۵۰۰۰ تومان می باشد)

20,000 ریال – خرید