کلیدواژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ مهندسی عمران:

آزمون نظام مهندسی یکی از مهمترین و معتبر ترین آزمون های مهندسین می باشد که بدون تردید قبولی در آن و گرفتن حق امضا به مهندس اعتبار زیادی می دهد. در رشته عمران که میتوان گفت مهمترین رشته در نظام مهندسی می باشد و داوطلبان زیادی دارد، سه آزمون برای داوطلبان این رشته وجود دارد که در گذشته ۲ آزمون بود ولی در سال ۹۲ تبدیل به ۳ آزمون شد که این آزمونها به ترتیب عبارتنداز: نظارت عمران ، محاسبات عمران و اجرا عمران. در همه این آزمون ها ۶۰ سوال وجود دارد که داوطلب با حد نصاب نمره ۵۰ (زدن ۳۰ تست صحیح بدون داشتن غلط) میتواند در این آزمونها قبول شده و پروانه مربوط به آنرا اخذ کند.

در چند سال اخیر تعداد متقاضیان خیلی زیاد شده و آزمون به مراتب نسبت به گذشته سخت تر شده و به تبع قبولی هم دشوار شده، اما در چند دوره اخیر کلید واژه به کمک دوستان آمد و باعث قبولی تعداد زیادی از داوطلبان شده، به همین دلیل ما هم در این راستا قدم برداشت و کلید واژه تخصصی خود را برای داوطلبان آماده کردایم.

 


کلیدواژه عمران نظارت مهر ۹۶:

کلیدواژه شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش و راهنمای قالب بندی,گودبرداری و سازه نگهبان،آیین نامه طراحی در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰

ویژگی های کلید واژه :

کلیدواژه کاملا منطبق بر آخرین منابع اعلام شده آزمون مهر ۹۶ می باشد.

کلیدواژه موجود به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده است .

جهت راحتی استفاده کنندگان در یافتن کلید واژه مورد نظر ، در بالای همه صفحات ، حروف الفبا و شماره صفحه مربوط به هر یک از حروف الفبا ، آورده شده است .

در هر صفحه ۵ ستون کلید واژه آورده شده است( ۱۲۱ صفحه).

قیمت مناسب.

برای دانلود نمونه کلیدواژه کلیک کنید.

خرید