جزوه آمار ویژه آزمون استخدامی در ۱۴۲ صفحه حاوی نکات کلیدی و چکیده آمار توصیفی، آمار استنباطی، همبستگی ها به همراه ۱۰۰ مثال با پاسخ تشریحی برای درک بهتر مطالب، تهیه شده است.(فقط ۲۰۰۰ تومان)

 

(قیمت این محصول در فروشگاه های مشابه حداقل ۵۰۰۰ تومان می باشد)

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید