جروه ریاضی و آمار مقدماتی در ۵۹ صفحه مناسب جهت شرکت در آزمون­های استخدامی برای کلیه­ ی مقاطع میباشد. این جزوه شامل نکات ضروری و بسیار مهم است که در صورت کمبود زمان برای آمادگی در آزمون­های استخدامی، میتوانید در کمترین زمان آمادگی لازم را بدست آورید. در این جزوه تمامی نکات مربوط به مباحث مورد نیاز گرد آوری شده. این جزوه شامل مباحث زیر میباشد:

مباحث ریاضیات

 1. مجموعه ها
 2. توان و رادیکال
 3. چند جمله ای وعبارات گویا
 4. معادلات
 5. تصاعد عددی و هندسی
 6. لگاریتم
 7. اتحاد­ها
 8. مختصات خط و نقطه، بردار و ماتریس
 9. تابع
 10. قضایای حد و پیوستگی
 11. مشتق
 12. انتگرال و کاربرد انتگرال
 13. دنباله و سری
 14. معادلات دیفرانسیل
 15. اعداد مختلط

 

مباحث آمار مقدماتی

 1. آمار توصیفی
 2. همبستگی
 3. احتمالات
۳۰,۰۰۰ ریال – خرید