نمونه سوالات ادبیات-معارف-زبان انگلیسی آزمون استخدامی با پاسخنامه:
یکی از دغدغه های اساسی متقاضیان شرکت کننده در آزمون های استخدامی، مطالعه منابعی مفید و کارآمد جهت پاسخ گویی به سوالات دروس عمومی می باشد. این نمونه سوالات برای تسلط بیشتر در آزمون های استخدامی تدوین شده است و توصیه می شود که ابتدا مباحث مربوط به درس را مطالعه نموده، بعد جهت پاسخ دادن به سوالات عمومی آزمون استخدامی از این نمونه سوالات استفاده کنید.
این مجموعه شامل:
– ۲۷۷ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه
-۲۰۵ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه
-۷۴۹ سوال معارف اسلامی با پاسخنامه

رایگان – خرید