نمونه سوالات اطلاعات عمومی سیاسی اجتماعی (شناخت مسائل روز) با پاسخ:

نمونه سوالات اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی (شناخت مسائل روز) کلیه حوزه های عمومی، سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی را پوشش داده و همراه با پاسخنامه تستی می باشند. این نمونه سوالات مربوط به کلیه آزمون های استخدامی ادوار گذشته در کلیه رشته ها بوده و مجموعا شامل ۲۵۴۲ تست می باشد.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید