اورپوینت ابزار دقیق در سدهای خاکی

مقدمه:

آمار سدها نشان می دهد که سد های خاکی بیشترین فروریختگی را داشته اند و بعد از انها سد های وزنی ،سنگریزه ای، چند قوسی و قوسی به ترتیب بیشترین خرابی را داشته اند. با نصب ابزار در بدنه سد های خاکی میتوان از وضعیت دقیق سد در زمان ساخت و بهره برداری اطلاع حاصل کرد.با استفاده از ابزار می توان رفتار واقعی سد را ارز یابی کرد و به تناسب در مقابل رفتار های نا مناسب اقدامات پیشگیرانه اصلاحی را برنامه ریزی و اجرا کرد.به همین منظور ،اشنایی با عملکرد و نحوه ی نصب ابزار برای طراحان و بهره برداران بسیار حائز اهمیت است.

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید