این نمونه سوالات برای تسلط بیشتر در آزمون های استخدامی تدوین شده است و توصیه می شود که ابتدا مباحث مربوط به درس آمار را مطالعه نموده، بعد جهت پاسخ دادن به سوالات در