جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

رایگان

نمونه سوالات ادبیات-معارف-زبان انگلیسی آزمون استخدامی با پاسخنامه

رایگان

نمونه سوالات آمار ویژه آزمون استخدامی

رایگان

پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

۲,۰۰۰ تومان

دانلود جزوه روش تولید

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ابزار دقیق در سدهای خاکی

۲,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز با متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش کوتا مرسون با اکسل

۷,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش رانگ کوتا با اکسل

۷,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز در اکسل

۷,۰۰۰ تومان
0