جزوه (دست نویس) درس روش تولید رشته مهندس صنایع ، که شامل توضیحاتی در مورد انواع روشهای تراشکاری ، تفاوت های نورد گرم و سرد ، فورجینگ ، آهنگری از ...