جروه ریاضی و آمار مقدماتی در 59 صفحه مناسب جهت شرکت در آزمون­های استخدامی برای کلیه­ ی مقاطع میباشد. این جزوه شامل نکات ضروری و بسیار مهم است که در ...