جزوه معارف اسلامی آزمون استخدامی: این جزوه از مهمترین نکات کلیدی  درس معارف اسلامی است که قابل مطالعه برای کلیه آزمون های استــخدامی در رشته های گوناگون و مقاطع تحصیلی مختلف می باشد. سوالات درس معارف اسلامی مشترکا در اکثر آزمون ...